Seru Pretu

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Seru Pretu 20150205 025 smallIn het gebied van Zorgvlied in het Christoffelpark ligt een berg, die we nog niet beklommen hadden. Donderdag 5 februari 2015 was de dag dat we besloten om dit gemis goed te maken. We troffen elkaar op de parkeerplaats van het Christoffelpark. Wij betekent in dit geval François, Fred, Carel, Eddy, Hetty en mij. We gingen het park in met twee auto's, die we parkeerden bij het uitzichtpunt Knip. Daarvandaan startten we onze wandeling. Eerst volgden we de asfaltweg bergafwaarts. Al snel kruisten we een stapelmuur, die als grens diende tussen de voormalige plantages Zorgvlied en Knip. Die muur is te zien aan weerszijden van de asfaltweg. We vervolgden onze trip over de asfaltweg, totdat die een bocht maakte. Daar gingen we zelf rechtdoor de mondi in.

In de mondi vonden we al snel nog een stapelmuur. Deze keer niet als grens tussen twee plantages, maar een zogenaamde 'groene muur' op de Werbata kaart. Groene muur betekent een erfafscheiding; dat kan een hek zijn, maar ook bijvoorbeeld een rij cactussen, maar dus ook een stapelmuur.

We gingen bergopwaarts om de eerste subtop van de Seru Pretu te bereiken. Daar namen we een korte pauze om te genieten van het uitzicht. Vervolgens gingen we verder in de richting van de top. We vonden een Kadaster meetpunt, VH 1302. Normaal gesproken geeft zo'n meetpunt het hoogste punt van de berg aan, maar vreemd genoeg geeft de Werbata-kaart een ander punt aan als de top. En inderdaad is die lokatie enkele meters hoger dan de plek waar het meetpunt ligt. Blijkbaar bood het punt waar het meetpunt is neergelegd een beter zicht op de omgeving.

Het is onduidelijk waaraan deze berg zijn naam ontleent. Seru pretu betekent zwarte berg. We hebben wel enkele donkere plekken in de rotsen gezien. Mogelijk zit er een hoog percentage ijzer in deze rotsen.

We besloten voor de afdaling dezelfde route te volgen als op de heenweg. Op een bepaald punt gingen we van die route af om te kijken hoe dicht de vegetatie is in een rooi, die we een volgende keer willen onderzoeken. Na een pauze dicht bij die rooi gingen we terug naar de weg en daarna naar de geparkeerde auto's.