Korporaal

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Korporaal 20140814 022 smallKorporaal is een gebied dat grofweg wordt ingesloten door de Caracasbaaiweg, de Seru Loraweg en de Weg naar Fuik. Grotendeels nog onontwikkeld. François heeft hier dichtbij gewoond en herinnerde zich een put en een hofi met Tamarinde bomen in dit gebied. De Werbata kaart laat een tanki in dit gebied zien; de latere Kadasterkaarten uit 1962 en 1993 laten één (1962) of twee (1993) putten zien in het Oostelijke gedeelte van dit gebied.

We parkeerden enkele auto's bij het nieuwe Burger King restaurant en de rest aan beide zijden van de weg ter hoogte van Napa. Dicht bij Napa is een zandweg, die toegang geeft tot het onontwikkelde gebied.

Behalve dat het gebied nog voor een groot deel onontwikkeld is, is het ook grotendeels vrij van dichte vegetatie. Dat maakte het voor ons gemakkelijk om naar de top van een eerste heuvel te lopen. Daarvandaan gingen we richting Tanki. En we vonden inderdaad een tanki, maar het was helemaal droog. Op de bodem lag nog een groot aantal huisjes van zoetwaterslakken als bewijs dat hier een behoorlijke tijd water heeft gestaan.
Terwijl de anderen in het tanki bleven ging ik op pad richting de Caracasbaaiweg om uit te vinden waar precies de tanki ligt ten opzichte van de bebouwing. Ik heb de weg niet gehaald vanwege de steeds dichter wordende begroeiing, maar kon wel duidelijk het C-bay gebouw zien door de bosjes recht tegenover de plek waar de tanki ligt.

Vanaf de tanki volgden we een pad naar de top van de hoogste heuvel in dit gebied. Vanaf de top van 49 meter hadden we een mooi uitzicht in alle richtingen. Dit wijde uitzicht maakt goed duidelijk hoe groot het onontwikkelde gebied nog is. Wat de reden is dat dit gebied nooit is verkaveld, is niet duidelijk. Wel hebben we enkele markeringen gevonden; het gebied is dus wel in kaart gebracht door Kadaster.

Vanaf de heuvel trokken we in de richting van wat groene struiken waar we minstens één put hoopten te vinden. Uiteindelijk vonden we er twee. Die lagen precies op de plaats waar ze staan aangegeven op de Kadasterkaart van 1993. De eerste put was intact en bevatte ook nog water. De tweede put was ofwel afgebroken of ingestort. Er was nog slechts een deel van de rand zichtbaar en de put zelf was helemaal opgevuld met aarde. Beide putten komen niet voor op de kaart van Werbata, dus ze zijn aangelegd na 1909.
Een opvallend detail van beide putten is de manier waarop de binnenkant is gemaakt. Blijkbaar is er eerst een ring van zinkplaten geplaatst en daarna is de ruimte tussen de zinkplaten en de rotswand opgevuld met cement. Als laatste zijn de zinkplaten weer verwijderd. Het resultaat is een gegolfde binnenkant.
Een ander vreemd iets is dat we een Dreifi di laman aantroffen dicht bij de eerste put. Zoals de naam al aangeeft is dit een plant, die normaal gesproken in de buurt van de zee voorkomt. Blijkbaar is deze hier geplant.

We vervolgden onze weg door een gedeelte, waar een mondibrand heeft gewoed. Na enige tijd bereikten we een voormalig hofi met veel indrukwekkende Tamarinde bomen. François ging op zoek naar de put, die hij zich kon herinneren van vroeger, maar vond niet wat hij zocht.

We verlieten Korporaal aan de Oostzijde. Daar troffen we langs de zandweg een hoop gedumpt afval aan ondanks een tweetal borden, waarop gevraagd werd hier niet meer te dumpen. In een tuin grenzend aan deze zandweg vonden we een lijkwagen, Na eerst mensen vervoerd te hebben naar hun laatste rustplaats, heeft die nu hier zijn eigen laatste rustplaats gevonden.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit verslag.