Waarom is een deel van deze website afgeschermd?

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

lockEen deel van de artikelen op deze website is niet langer voor iedereen vrij toegankelijk; een deel is afgeschermd en vereist registratie vooraf en inloggen iedere keer dat deze artikelen geraadpleegd moeten worden. Dat betreft met name de artikelen, waarin ik archeologische vondsten van de werkgroep Archeologie van Curaçao vermeld. 

Waarom vind ik het nodig om nu een deel van de artikelen af te schermen? 

De werkgroep Archeologie, waar ik deel van uitmaak, kan haar werk alleen maar doen als er een goede relatie bestaat tussen de eigenaren van de gebieden, waar de werkgroep onderzoek doet, en de werkgroep. Publicaties kunnen schade toebrengen aan die relatie; we vragen dan ook vooraf toestemming om in het gebied onderzoek te doen en de eigenaren van die gebieden weten dat we verslag doen van onze bevindingen; toch willen we, als bijvoorbeeld een krant een artikel wil publiceren, het betreffende verzoek en de inhoud van het artikel vooraf ter goedkeuring voorleggen aan de eigenaren van het gebied, waar het artikel over gaat. Er is copyright op deze artikelen, zoals in de voetnoot van elke pagina te zien is, maar het afschermen van met name de archeologische artikelen biedt een extra bescherming tegen publicatie zonder voorafgaande toestemming.

Als publicatie zo gevoelig kan liggen, waarom publiceer ik dan?

  • Wat we als werkgroep Archeologie vinden is niet ons persoonlijk bezit; ik ben van mening dat geïnteresseerden toegang moeten kunnen hebben tot onze bevindingen.
  • Door vrijwel wekelijks verslag te doen van onze bevindingen op deze website is in de loop van de jaren een groot archief ontstaan, dat eenvoudig toegankelijk is, gerubriceerd is naar een aantal onderwerpen en dat daarnaast gemakkelijk doorzocht kan worden. 
  • De reikwijdte van onze publicaties is beperkt; de facebookpagina van deze website heeft op dit moment minder dan 400 volgers en ook de bekendheid van deze website is niet zo groot. De reikwijdte van de mailinglist van de voorzitter van de werkgroep is ook niet zo groot; kortom het gaat om een beperkte groep geïnteresseerden. Publicatie in bijvoorbeeld een dagblad of via een interview op de radio of televisie bereikt een veel groter aantal mensen en daarom moet daar extra zorgvuldig mee om worden gegaan. Er is doorgaans geen bezwaar van de eigenaren van de gebieden tegen publicatie in een dagblad, maar voorwaarde is dat vooraf toestemming wordt gegeven.

Een en ander afwegend ben ik tot de conclusie gekomen dat het afschermen van een deel van deze website, met name het gedeelte dat betrekking heeft op archeologische vondsten op Curaçao, een betere bescherming biedt tegen ongeoorloofd gebruik zonder een al te grote drempel op te werpen voor degenen, die echt geïnteresseerd zijn. Die geïnteresseerden zullen er geen moeite mee hebben om zich vooraf te registreren en daarmee expliciet accepteren dat publicatie zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan is. De informatie is nog steeds toegankelijk, maar geniet iets meer bescherming tegen ongeoorloofd gebruik.

Op de facebookpagina zal ik de aankondiging blijven doen van het feit dat we ergens onderzoek hebben gedaan, maar de link naar het verslag van dat onderzoek zal in een aantal gevallen leiden tot een deel van de website, waarop eerst ingelogd moet worden.