Zoektocht naar KAD VH meetpunten - Afsluitende opmerkingen

Artikelindex

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Afsluitende opmerkingen

Datering van de kadaster meetpunten


Ik heb geen idee uit welke periode de KAD VH punten stammen. Ze bevatten geen datum. De CPIM driehoekspunten en meetpunten zijn door de Shell geplaatst; het CPIM driehoekspunt boven op de Kabrietenberg is uit 1938 en het CPIM meetpunt 35A op het Caracasbaai schiereiland lijkt uit 1942 te zijn. Ik vermoed dat de KAD VH punten van ruim na die datum zijn; waarschijnlijk is dat met de aanleg is gestart in het kader van het opmeten van de eerste kadastrale kaart van 1962. Mogelijk dat de CPIM driehoekspunten en meetpunten een rol hebben gespeeld bij de vervaardiging van de zwart-wit versie van de Werbatakaart uit 1942. Die versie van de Werbata kaart is uiterst zeldzaam; een incompleet exemplaar is te koop voor Euro 1100.

Moderne meetpunten

Meetpunt luchtkartering
De KAD VH meetpunten en driehoekspunten hebben nu geen functie meer; ze worden niet meer onderhouden en verdwijnen dus geleidelijk door verwering. Dat geldt vooral voor de punten, die relatief dicht bij de kust liggen. Ze zijn nu vooral uit historisch perspectief interessant.

Her en der op het eiland zijn zwart-witte concentrische cirkels te vinden. Die spelen, naar ik heb begrepen, een rol bij luchtcartografie, de modernere versie van het (letterlijk) in kaart brengen van het eiland.

Op de terugweg van een van mijn laatste zoektochten heb ik een opvallende en recente structuur gevonden bestaande uit een rechthoekige, iets verhoogde plaat beton, die diagonaalsgewijs in 4 rechthoeken is verdeeld, afwisselend wit en zwart geschilderd. Naar ik aanneem is dat een recente vervanging van de concentrische zwart-witte cirkels ten behoeve van luchtcartografie. Deze ronde en rechthoekige punten kunnen daarmee beschouwd worden als de opvolgers van de traditionele kadaster driehoeks- en meetpunten.

Voor landmeting in meer detail, bijvoorbeeld ten behoefte van terreinuitgifte, wordt nu vooral gebruik gemaakt van nauwkeurige GPS-apparatuur in combinatie met traditionele driehoeksmeting.

Kadaster meetpunten op CPIM / Shell plantages en omgekeerd

Tijdens het onderzoek kwam bij mij het idee op dat er geen KAD VH punten geplaatst zouden zijn op de plantages, die in beheer zijn geweest van CPIM / Shell. Op het gedeelte van de kust dat deel uitmaakte van de plantage Hato had ik twee kleine ronde meetpunten gevonden naast het driehoekspunt DP 35; deze meetpunten doen door hun vorm sterk denken aan de CPIM meetpunten. Omdat ik daar verder in eerste instantie geen KAD VH punten vond, kwam het idee bij me op dat deze plantage in beheer van CPIM / Shell zou zijn geweest en dat er daarom geen KAD VH punten op deze plantage voorkomen. Dat idee is inmiddels verworpen om de volgende redenen:

  • dankzij informatie van Helma Maduro-Molhuijsen en Rob Buzink weet ik intussen welke plantages onder beheer van CPIM / Shell zijn geweest; plantage Hato zit daar niet bij; de Hato plantage is door verkoop uiteindelijk een gouvernementsplantage geworden; ook heb ik naderhand KAD VH meetpunten op dat deel van de kust aangetroffen. Hoogstwaarschijnlijk moeten de twee gevonden meetpunten naast DP 35 dan ook niet beschouwd worden als CPIM-meetpunten, maar als hulpmeetpunten voor kadaster.
  • op de plantage Malpais / Mount Pleasant, die wel onder beheer van CPIM / Shell stond zijn KAD VH punten aangetroffen, o.a. op de Ser’i Sami en op de Seru Baké. Die laatste heuvel ligt deels op het gebied van Malpais en deels op het gebied van Groot St. Michiel. Ook Groot St. Michiel was in beheer bij CPIM / Shell. Er komen dus wel KAD VH punten voor op CPIM / Shell plantages.

Overigens is het ook zo dat er CPIM meetpunten voorkomen op plantages, die nooit in beheer van CPIM / Shell zijn geweest. Plantage Noordkant is, voor zover ik heb kunnen achterhalen, geen CPIM / Shell plantage, maar er staan wel Shell-grenspaaltjes op het terrein van plantage Noordkant in het verlengde van de grens tussen de plantages Noordkant en Brievengat; die laatste is wel een CPIM / Shell plantage. Op de plantage Brievengat staan deze grenspaaltjes net ten zuiden van de grensmuur met de plantage Noordkant, maar meer westelijk lopen die grenspaaltjes door op het terrein van de plantage Noordkant. Ook het CPIM meetpunt 3617 ligt net ten noorden van de grens tussen Brievengat en Noordkant. Overigens ligt op alle Kadasterkaarten diezelfde grens iets zuidelijker, waardoor alle Shell paaltjes en CPIM meetpunten op het terrein van plantage Noordkant zouden liggen. Ik neem aan dat dit een fout is van de kadasterkaarten, omdat de voormalige grensmuur nog deels aanwezig is iets ten Noorden van de grens op de kadasterkaarten.