Zoektocht naar KAD VH meetpunten - Kadaster driehoekspunten

Artikelindex

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Kadaster driehoekspunten

Kadaster driehoekspunt DP 26

DP 26
Dit kadaster driehoekspunt ligt op de plantage Ronde Klip. Het driehoekspunt komt voor het eerst voor op de kadasterkaart van 1962. Werbata had hier geen driehoekspunt.

Bij dit kadaster driehoekspunt DP 26 liggen op korte afstand twee KAD VH meetpunten. Herkenbaar aan de vorm, maar zonder de normale KAD VH identificatie en met een hoogte, die ongeveer de helft is van de normale hoogte van de KAD VH punten. Die twee kadaster meetpunten liggen ongeveer op de verwachte positie van KAD VH 66. Een punt ligt westelijk, het andere zuidelijk tov het driehoekspunt; reden van deze bijzondere configuratie is mij niet bekend. Er staat wel een identificatie op, V 1 voor het westelijk gelegen punt en V 2 voor het zuidelijk gelegen punt.

Kadaster driehoekspunt DP 35

DP 35
Dit kadaster driehoekspunt ligt op de plantage Hato Ook dit driehoekspunt komt voor het eerst voor op de kadasterkaart van 1962. Werbata had hier geen driehoekspunt.
Vreemd genoeg heeft dit driehoekspunt een vorm die afwijkt van DP 26.

Bovenop de kolom van dit driehoekspunt zit een ronde plaat met de tekst KITAMENTU TA WORDE CASTIGA; een dergelijke tekst heb ik nog nooit op een driehoekspunt gezien, wel incidenteel op KAD VH punten, bijvoorbeeld op de Seru Cocori.

Dit driehoekspunt heeft een nog afwijkender configuratie dan DP 26. Dicht bij het driehoekspunt liggen twee bolvormige meetpunten met een koperen dop zonder verdere identificatie. Mijn eerste indruk was dat het om CPIM meetpunten ging vanwege de vorm. Ook hier ligt een van de twee westelijk, het andere zuidelijk tov het driehoekspunt. Ze liggen wel dichter bij het driehoekpunt dan de kadaster meetpunten bij DP 26. Ik beschouw de twee bolvormige meetpunten nu als kadaster hulpmeetpunten.

Een latere zoektocht leverde nog twee kadaster meetpunten op bij dit driehoekspunt. Beide in het verlengde van de twee hulpmeetpunten. Ze liggen op een grotere afstand van het driehoekspunt dan bij DP 26, maar zijn verder vergelijkbaar kwa vorm met die bij DP 26, dus ook van de halve hoogte en met de identificatie V 1 (westelijk) en V 2 (zuidelijk).
Dit dubbele kadaster meetpunt ligt niet op de verwachte positie vanaf KAD VH 79. Als dit dubbele punt de representant zou zijn van KAD VH 80, dan ligt het op iets meer dan anderhalf de gemiddelde afstand; als het de representant van KAD VH 81 zou zijn, dan ligt het op iets minder dan de helft van de gemiddelde afstand van waar KAD VH 80 had moeten liggen. Aangezien er verder naar het Westen geen identificeerbare KAD VH punten zijn gevonden, blijft het gissen naar de daadwerkelijke identificatie. Voor het vervolg heb ik aangenomen dat het gaat om KAD VH 81.