Nieuwpoort - het dorpje

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Nieuwpoort 20170209 038 webNieuwpoort is een plek, waar je niet zomaar naartoe kunt. Anita heeft contact met een van de bewoners van Nieuwpoort, Michael, en maakte een afspraak om bij hem langs te gaan om met hem Nieuwpoort te verkennen. Anita nodigde mij uit om mee te gaan, dus op donderdag 9 februari 2017 togen Anita en ik naar Nieuwpoort. Na een hartelijke ontvangst in Michaels huis, vertrokken we in het gezelschap van hem en zijn overbuurman (Rob) voor een speurtocht door Nieuwpoort.

Nieuwpoort wordt gekarakteriseerd door gebouwen met een typisch Engelse bouwstijl. Niet zo vreemd, als je bedenkt dat Nieuwpoort is opgebouwd naar aanleiding van de ontdekking van de fosfaatafzettingen op de Tafelberg door Cornelis Gorsira en de ontginning daarvan door John Godden en de door hem daartoe opgerichte Curaçao Phosphate Company, de voorloper van de huidige mijnmaatschappij. Nieuwpoort aan de Fuikbaai, die voor de gelegenheid werd uitgediept, fungeerde als de haven voor de export van het gewonnen fosfaat.

Michael en Rob fungeerden als onze gidsen tijdens deze ontdekkingtocht door Nieuwpoort.
We begonnen onze tocht bij de restanten van het fortje, dat hier gestaan heeft, en waarvan niet veel meer zichtbaar is, tenzij je er specifiek naar zoekt. Er staat een, inmiddels overwoekerde, kraan op de restanten van het fortje. Aan de waterkant zijn alleen nog de muren van het fort zichtbaar.
We baanden ons een weg door de forse begroeiing tussen het fortje en twee gebouwen aan de waterkant. Het linkse van die twee gebouwen in opgetrokken in de Engelse bouwstijl, terwijl het rechtse van meer recente datum lijkt en ook een meer lokale bouwstijl heeft.

Tussen de gebouwen vonden we een kleurig treinkarretje, gemaakt in Leeds, Engeland, dat blijkbaar op Barbara beach dienst heeft gedaan als BBQ. Ook staat er een oude machine om platen te walsen.
Nieuwpoort heeft een aantal waterbakken. Het plaatsje is ook nu nog niet aangesloten op het waterleidingnet, dus ook de lokale bewoners gebruiken een waterbak om in hun behoefte aan water te voorzien. Dat was vroeger uiteraard niet anders. We bezochten een langgerekte waterbak, de hele grote waterbak met boven de deuropening een sluitsteen met de tekst J.G 1879 (John Godden) en een modernere waterbak met als sluitsteen MMC 1922 (Mijnmaatschappij Curaçao). De grote waterbak en de modernere waterbak hebben beide een opvangsysteem, dat ik nog niet eerder heb gezien. Meestal worden waterbakken gevoed door het van het eigen en eventueel aangrenzend dak lopend regenwater. Bij deze twee waterbakken zijn grote "rain catchers" gebouwd; dat zijn grote schoongemaakt en geasfalteerde opvanggebieden, die enigszins schuin aflopen en via een afvoer het water naar de waterbak leiden. De "rain catcher" bij de grote waterbak is gemakkelijk te bereiken; die achter de moderne waterbak ligt in de mondi en hebben we niet bezocht.

Een van de gebouwen staat op de Werbata kaart aangeduid als landhuis. Vreemd, want Nieuwpoort is onderdeel van de plantage St Barbara en die plantage heeft al een landhuis. We hebben het gebouw, dat als zodanig is aangeduid, bezocht. Het is nog tot in de 21e eeuw bewoond geweest en ziet er daardoor vrij modern uit. Het heeft wel dikke muren en een gallerij. Maar het is waarschijnlijker dat deze woning gebouwd is als directiewoning en niet de status van landhuis heeft. Een tweede, kwa bouw vergelijkbare woning ligt dichtbij; ook dat suggereert al dat deze woningen niet als landhuis beschouwd moeten worden.

Ook op de Werbata kaart aangegeven is het station; dat gebouw is mogelijk wel als stationsgebouw gebouwd, al is het voor een werkspoor aan de erg grote kant, maar het is waarschjnlijk dat dit gebouw ook in gebruik is geweest als kerk. Er zijn veel mensen, die dit gebouw aanduiden als kerk.
Dichtbij dit gebouw ligt een torenachtige constructie, die op een andere kaart de aanduiding kalkoven heeft. Daar lijkt het inderdaad op; aan de zijkant heb ik een opening gevonden, die mogelijk als stookplaats heeft gediend.