Nieuwpoort - het kerkhofje

Artikelindex

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Nieuwpoort 20170209 062 webIn het verleden ben ik met de speurneuzen al eens in Nieuwpoort geweest, maar een herhalingsbezoek kon zeker geen kwaad. Het is een plek, waar je niet zomaar naartoe kunt. Anita heeft contact met een van de bewoners van Nieuwpoort, Michael, en maakte een afspraak om bij hem langs te gaan om met hem Nieuwpoort te verkennen. Anita nodigde mij uit om mee te gaan, dus op donderdag 9 februari 2017 togen Anita en ik naar Nieuwpoort. Na een hartelijke ontvangst in Michaels huis, vertrokken we in het gezelschap van hem en zijn overbuurman (Robert) voor een speurtocht door Nieuwpoort. Deze ontdekkingstocht zelf zal beschreven worden in een apart artikel op deze website. Onderweg brachten we een bezoek aan een klein kerkhof. Het kerkhof zelf is vrijwel volledig overwoekerd, zodat we ons met snoeischaren een weg naar binnen moesten banen. Het eerste graf, dat we tegenkwamen, is van een kind, Leander Alders, 4 jaar oud toen hij overleed in 1879. Daarna splitsten we ons in twee groepjes om op zoek te gaan naar nog twee graven. Ook dit was alleen mogelijk door ons een weg te knippen door de dichte en soms stekelige begroeiing. Uiteindelijk kwamen we weer bij elkaar bij twee dicht bij elkaar liggende grafstenen. De ene van John Cromar en de andere van William Brook, beiden ook overleden in 1879. Dat kon geen toeval zijn.

Speurwerk van een vriendin van Anita, Anneke Rhodes, in de Encyclopedie van de Nederlandse Antillen leverde onder het kopje Gele Koorts het volgende op: Of de gele koorts primair uit Zuid-Amerika afkomstig is, of dat zij via de slavenhandel uit Afrika naar Amerika werd gemporteerd is onbekend. Feit is dat de eerste gevallen in het Caribisch gebied omstreeks 1640 werden beschreven. Tussen 1693 en 1897 zijn Curaçao, Aruba en Bonaire geteisterd door tal van epidemien. Vooral nieuwkomers uit Europa werden erdoor getroffen. Zo overleed in 1803 het grootste deel van het garnizoen. Bij de Engelse troepen die in 1807 werden aangevoerd, stierven er 19 tot 20 man per dag. Alleen op de Nederlandse oorlogsschepen kwamen in 1818 177 gevallen voor waarvan 46 overleden. De laatste epidemie op Curacao heerste in 1879, waarbij van 29 lijders er 13 stierven. Daarna werd nog sporadisch een geval gezien, maar na 1914 is er geen geval van gele koorts gemeld. 

Hoogstwaarschijnlijk zijn deze overlijdens in 1879 het gevolg van deze Gele koorts epidemie. Er is nog een graf uit 1879 bekend. Dat ligt op het terrein van San Hieronymus; het betreft hier het graf van William Foot. Op dit graf is opgenomen dat het is opgericht door JG (John Godden) in 1880. Ook dit graf is gesigneerd door de heer H. W. Toop.
Aangezien de andere drie graven liggen op het kerkhof van Nieuwpoort zijn deze drie personen waarschijnlijk betrokken geweest bij de activiteiten van John Godden bij Nieuwpoort (fosfaatontginning); het graf bij San Hieronymus opgericht door John Godden is waarschijnlijk van een bij zijn activiteiten in dat gebied (mangaanontginning) betrokken persoon.

Daarom eerst iets over John Godden voordat ik terugkom op de personen in de drie graven op Nieuwpoort. Deze informatie is voornamelijk gebaseerd op door mij uitgevoerd genealogisch onderzoek en meer specifiek onderzoek van de in Engeland gehouden volkstellingen in de periode van 1841 tot 1911, op informatie ontvangen van Anita en op informatie, die ik op Internet heb gevonden over Cornelis Gorsira - Ome Nene met betrekking tot John Godden.