Porto Marie, een tweede bezoek aan het dorpje

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Porto Marie 20150326 016 smallTijdens het eerste bezoek aan het landhuis en het dorpje vonden we de restanten van diverse kleine huisjes ten Noordoosten van het landhuis. Maar we waren toen niet in staat om het gehele gebied te doorzoeken waar op de Werbata-kaart huisjes zijn getekend. Dus gingen we één week later terug, op 26 maart 2015, om ook het restant te doorzoeken.

Maar eerst besoten we het gebied ten Zuidwesten van het landhuis te doorzoeken. Daar is een grote concentratie zuilcactussen te vinden en vaak is dat een aanduiding van vroegere bewoning. Op de Werbata-kaart staat niets aangegeven, behalve enkele groene lijnen, die afscheidingen tussen (landbouw)gebieden aanduiden. We vonden veel artefacten in dit gebied, maar die waren allemaal van zeer klein formaat. Onze conclusie is dat deze artefacten vernield zijn toen het gebied met een bulldozer is schoongemaakt in het verleden. We vonden ook een stapelmuur, een van de groene lijnen op de kaart, en voorbij die stapelmuur was het gebied onverstoord. Hier vonden we geen artefacten. Waarschijnlijk was er geen bewoning in dit gedeelte, hoewel het gebied waarschijnlijk wel is gebruikt voor landbouw of veeteelt.

Daarna brachten we een bezoek aan de twee magazina's. Fred kon er de vorige keer niet bij zijn, dus voor hem was dit een eerste bezoek aan de magazina's. Daarvandaan liepen we over de zandweg naar het laatste en meest intacte van de huisjes, die we vorige week hadden gevonden. Het gebied voorbij dat huisje doorkruisten we kris-kras op zoek naar mee funderingen. We vonden veel artefacten in dit gedeelte, zoals delen van jeneverkruiken, kelderflessen en andere flessen, een scharnier, diverse po's en blauwe keukenpannen en -potten. Maar we vonden geen enkele fundering; het gebied ziet eruit alsof het in het verleden is schoongemaakt en vlakgemaakt. De planten zijn nog niet hoog en er is een dichte concentratie van Infrou (schijfcactussen). Waarschijnlijk zijn die schijfcactussen verspreid door geiten in dit gebied.

We gingen terug in de richting van het landhuis, waarbij we een meer westelijke koers aanhielden dan voorgaande week om ook daar nog te zoeken naar huisjes. Maar ook hier vonden we geen sporen van huisjes. Na enige tijd besloten we de tocht te beëindigen, omdat het vrij warm werd en de tocht nogal inspannend was. Blijkbaar hebben we alle kleine huisjes gevonden tijdens onze zoektocht van vorige week en de resterende huisjes, die op de kaart zijn aangetekend, zijn allemaal volledig verdwenen.