Twee bezoeken aan de raffinaderij - Tweede bezoek aan de raffinaderij

Artikelindex

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

De volgende donderdag, 18 september, gingen we weer naar de raffinaderij voor een tweede bezoek. De heer Cedrick Martina en de heer Hasselmeyer waren nu ook weer onze gidsen. Deze keer reden we naar de Marchena Yard en gingen we verder te voet. Eerst gingen we op zoek naar restanten van Villa Reaal, maar daar vonden we niets van. Ons volgende doel was de locatie van het landhuis Heintje Kool; daar troffen we enkele artefacten aan, delen van dakpannen, pleisterwerk en een stuk van een hoek van een muur. In ieder geval bewijs dat hier in het verleden een gebouw heeft gestaan.
Niet zover hiervandaan vonden we een Kadaster meetpunt.

We vervolgden onze route over de voormalige Schottegatweg; de fundering van die weg is nog duidelijk zichtbaar. Naast de weg vonden we een aluminium bordje met de aanduiding Hoogspanningskabels; dit was een bord van CPIM, de naam van wat later Shell werd. Ook troffen we diverse duikers aan, die het water onder de oude weg doorleidden. En enkele moderne waterputten, die niet meer in gebruik zijn.

We volgden, waar mogelijk, de oude weg, maar vaak moesten we uitwijken vanwege de dichte vegetatie. We gingen zo naar de plek waar we hoopten nog restanten te vinden van het landhuis Roozendaal. Dat lag dicht tegen wat nu het hek is van de raffinaderij. Helaas bleek ook dit gedeelte schoongemaakt te zijn. In de buurt, waar nog wel vegetatie te vinden was, troffen we nog diverse artefacten aan van dit landhuis. Dakpannen, keukenpotten, aardewerk en IJsselstenen. Maar geen sporen van een fundering. Waarschijnlijk zijn bij het schoonmaken van dit terrein de artefacten hier terechtgekomen.

We wandelden terug naar onze auto's. Langs die route vonden we een tweede hoogspanningsbordje. Dit droeg de naam van Shell Curaçao, dus blijkbaar is dat van latere datum dan het eerste van CPIM.

Al met al twee interessante bezoeken. Niet dat we veel hebben gevonden, maar de kennis dat er geen restanten meer te vinden zijn van de vroegere landhuizen is ook belangrijk.

Deze twee bezoeken zouden niet mogelijk zijn geweest zonder de toestemming en volledige medewerking van de directie van RdK en onze gidsen, waarvoor we bijzonder dankbaar zijn.