Landhuis Bottelier

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Op dinsdag 29 juni 2010 ben ik op zoek gegaan naar het landhuis Bottelier. Nog duidelijk aangegeven op de Werbata kaart uit 1906, maar op de Topografische kaart van het Kadaster uit 1993 is daar (overigens verkeerd) het landhuis Zuurzak aangegeven, waarbij het niet duidelijk is of het landhuis er nog staat of dat er nieuwbouw staat. Op een deel van het terrein van Bottelier,vlak bij waar het landhuis lag, ligt nu de begraafplaats van Bottelier.

Met de auto ben ik naar de juiste lokatie gereden. Dat blijkt een terrein te zijn dat hooguit één à twee jaren geleden is gebuldozerd. Er groeit alleen laag onkruid. Er staat één huis op het gebied waar eerst het landhuis heeft gestaan. Na enkele malen het gebied doorkruist te hebben, heb ik vlak bij het huis een fragment van een oude muur of fundering aangetroffen en iets verderop een gedeelte van een rechte fundering en enkele fragmenten met pleisterwerk van vloer of muur. Vlakbij waar ik de auto had geparkeerd bleek een opvallende hoeksteen te liggen.

Een eindje verderop, nagenoeg op de plaats, waar op de Werbatakaart een gebouw van het landhuis staat, heb ik een rechthoekige fundering aangetroffen, die voor een behoorlijk deel intact is. De hele omtrek van het gebouw is te volgen via die fundering. Ik heb die omtrek een aantal malen gelopen met de GPS, waardoor op de track de omtrek van het gebouw te zien is. Op die plaats zijn ook scherven van dakpannen te zien. Het vreemde is dat de fundering vrij smal lijkt te zijn; mogelijk dat het de fundering van een bijgebouw betreft.