Forten Santa Krus, Santu Pretu, Grote Knip, Cas Abou en Daaibooi

Artikelindex

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Op donderdag 15 juli 2010 zijn Fred, Rudsel (Monumentenbureau) en ik op stap gegaan om een aantal forten op te meten. De tocht bracht ons achtereenvolgens naar de baaien van Santa Krus, Santu Pretu, Grote Knip, Cas Abou en Daaibooi. Bij Santa Krus liggen de restanten van 3 forten/batterijen, bij Santu Pretu 1 fortbatterij, bij Grote Knip ligt een fortbatterij ter ondersteuning van het grote fort Knip, bij Cas Abou ligt een restant van een groot fort met kruithuis en bij Daaibooi liggen aan weerskanten van de baai ook forten.

Na de auto geparkeerd te hebben op het strand van Santa Krus in de buurt van het restaurant van Captain Goodlife zijn we daar het pad opgegaan, dat richting Santu Pretu loopt. Een aftakking van dat pad bracht ons bij de weinige restanten van de Zuidelijke batterij van Santa Krus. Daar hebben we tevens een nog niet eerder gezien restant van een muur gevonden.

Na het opmeten van deze batterij hebben we het pad vervolgd naar de baai van Santu Pretu. Daar ligt het mooie restant van een fortbatterij ter verdediging van die baai. Bijzonder mooi zijn de drie geschutstenen op een rij. In het verlengde daarvan loopt een muur nog een aantal meters door. Vanaf het uiterste hoekpunt van die muur zijn ook nog de restanten te zien van de muur, die naar achteren loopt, maar onduidelijk is tot hoever exact die muur doorloopt.

Boven langs de klif staat relatief weinig begroeiing, dus dat was de aangewezen weg om richting het hoofdfort van Santa Krus te lopen. Van dat fort staan nog enkele muurfragmenten overeind. Het is een vrij groot fort en het bevat enkele vreemde muurcontstructies. Op een van de foto's is een muur te zien, die een stuk verspringt en dan weer doorloopt.

Na ook dit fort opgemeten te hebben, hebben we de route vervolgd. Die bracht ons weer terug op het strand van Santa Krus; aan de andere kant van de baai zijn we vervolgens weer de klif opgeklommen om de Noordelijke batterij in kaart te brengen. Deze fortbatterij heeft een fraaie intacte geschutsteen met een duidelijk zichtbare watergoot.