Forten San Juan, Lagun, Knip en Westpunt - Forten Knip

Artikelindex

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Tot slot zijn we richting Knip gereden. Als eerste bezochten we Fort Knip. Bij veel mensen bekend, maar daarbij wordt waarschijnlijk het wachthuis door de meesten voor het fort aangezien. De ruïne van het wachthuis is goed bereikbaar, zelfs per auto en er staat een aanduiding bij dat dit het Fort Knip is. Het echte fort was oorspronkelijk nagenoeg niet bereikbaar, omdat het ligt achter een vrijwel ondoordringbare haag van cactussen. Inmiddels is daarin een smal pad vrijgemaakt, waardoor ook het fort bereikbaar is geworden. Dat fort heeft een buitenmuur met schietgaten en een binnenmuur. In de binnenmuur bevindt zich een hoekstuk, waarin een hoge vlaggemast geplaatst kon worden. Die mast was zichtbaar vanuit omliggende forten, zodat hij ook een functie had als een soort seinpaal.

 

Het laatste deel van onze trip bracht ons bij Kleine Knip (Voorheen Bovenbaai). Daar liggen, zoals bij veel baaien, links en rechts op de rotsen fortbatterijen. We hebben het fort ten Noorden van de baai bezocht. Er zijn nog muren van intact en er zijn ook enkele geschutstenen in die muur herkenbaar. De muur aan de zeezijde is schuin.
Helaas ontbrak de tijd om ook het fort aan de andere zijde van de baai goed in kaart te brengen. Dat is werk voor een andere keer.

Klik op onderstaande foto om de overige foto's te zien.