Forten San Juan, Lagun, Knip en Westpunt

Artikelindex

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Op 8 juli 2010 zijn François, Fred, Rudsel (Monumentenburo), Haynie Barlowe (Inspector EROC/EOP) en John op pad gegaan om Rudsel in de gelegenheid te stellen een aantal forten te documenteren.

Als eerste ging de trip naar San Juan, waar we wilden zien of het legervoertuig er nog stond, waarover we gehoord hadden naar aanleiding van de "teerput" tegenover landhuis Grote Berg. Maar eerst vonden we een mooie waterput, diep en met water onderin. Iets verderop is een nog bewoond woonhuis en daarnaast vonden we het legervoertuig. Het is een tractor op rupsbanden. Rupsbanden van rubber om het asfalt van de weg niet te beschadigen.

Het rupsvoertuig bevat een typeplaatje bij de bestuurdersplaats met verrassend veel informatie.

Op het bovenste kleine plaatje staat:
Normal engine speed ?500 RPM [JD: eerste cijfer is niet leesbaar]
Engine may be run 3280 RPM for short period of time
Never run engine over 3280 RPM
Op het grotere plaatje daaronder staat:
Tractor, medium M2
Ordnance dept., U.S. Army
Mfd by the Cleveland Tractor CO
MTR Serial No. 4JA510 Model MG 1
ORD Serial No. 4JA510 Gr.Wt. 13500
Max. speed 22 M.P.H. Dely.Date 8 11 42
Max drawbar pull 7000 lbs
Contract No. W303-ORD 1091
Recommended by manufacturer
Octane grade of gasoline 70
Oil summer S.A.E. grade 30
Oil winter S.A.E grade 20W

Meer informatie over deze prachtige tractor is te vinden op Internet.

Na deze vondst, de tractor ziet er voor zijn leeftijd nog best goed uit, zijn we doorgereden naar de bai Son Mosa. Daar liggen twee fortbatterijen.

Klik op onderstaande foto om de overige foto's te zien.


Na San Juan reden we door naar Lagun. François had daar bij een recent bezoek de restanten gezien van wat het fort Krabbenbaai (verbastering van Krappe Baai, zoals Lagun oorspronkelijk heette) zou kunnen zijn. Van de forten aan de zeezijde van de baai is helaas niets meer over als gevolg van de bouw van de appartementen op de klif. Maar er zou ook een fort op het zand gelegen hebben. Er bleek inderdaad een restant te zijn van een (bijna niet zichtbare) rechte muur met ook nog sporen van pleisterwerk. Bij het rondkijken in de omgeving vonden we tot onze grote verrassing op de rotsen grote rotsblokken gestapeld tot een muur. Nader onderzoek leerde dat die muur een rechthoekig stuk terrein omringt en nog over grote delen intact is. Het vreemde is dat er geen sporen zijn van pleisterwerk. Het is nog onduidelijk wat dit geweest kan zijn. We moeten beslist nog een keer terug hier om het geheel beter te onderzoeken.

 

Klik op onderstaande foto om de overige foto's van Lagun te zien.


Omdat Rudsel in ieder geval de forten van Westpunt, de vissersbaai, in kaart moest brengen, was onze volgende stop deze baai. Daar worden op dit moment renovatiewerkzaamheden verricht en het risico is dan altijd aanwezig dat historische objecten worden geruimd. Dat bleek gelukkig niet het geval te zijn. De werkzaamheden zijn aan de linkerzijde van de weg en de forten liggen aan de rechterzijde.
Er zouden daar achter elkaar 3 forten gelegen moeten hebben; die vormden de verdediging van de enige weg landinwaarts vanuit deze baai. Het fort het dichtst bij de baai ligt vermoedelijk onder de grond, want bovengronds is er niets van te vinden. Het middenfort is wel zichtbaar. Daar zijn nog muurrestanten van te zien en zelfs een stuk overeind staande muur. Het fort het dichtst bij de hoofdweg is vrijwel volledig onzichtbaar, omdat er recenter fortachtige structuren zijn gebouwd, gebruikmakend van stenen van het oude fort. Op één plaats is echter nog een restant van een fortmuur te zien en ook een gedeelte van de vloer.

Klik op onderstaande foto om de overige foto's van Westpunt te zien.


Tot slot zijn we richting Knip gereden. Als eerste bezochten we Fort Knip. Bij veel mensen bekend, maar daarbij wordt waarschijnlijk het wachthuis door de meesten voor het fort aangezien. De ruïne van het wachthuis is goed bereikbaar, zelfs per auto en er staat een aanduiding bij dat dit het Fort Knip is. Het echte fort was oorspronkelijk nagenoeg niet bereikbaar, omdat het ligt achter een vrijwel ondoordringbare haag van cactussen. Inmiddels is daarin een smal pad vrijgemaakt, waardoor ook het fort bereikbaar is geworden. Dat fort heeft een buitenmuur met schietgaten en een binnenmuur. In de binnenmuur bevindt zich een hoekstuk, waarin een hoge vlaggemast geplaatst kon worden. Die mast was zichtbaar vanuit omliggende forten, zodat hij ook een functie had als een soort seinpaal.

 

Het laatste deel van onze trip bracht ons bij Kleine Knip (Voorheen Bovenbaai). Daar liggen, zoals bij veel baaien, links en rechts op de rotsen fortbatterijen. We hebben het fort ten Noorden van de baai bezocht. Er zijn nog muren van intact en er zijn ook enkele geschutstenen in die muur herkenbaar. De muur aan de zeezijde is schuin.
Helaas ontbrak de tijd om ook het fort aan de andere zijde van de baai goed in kaart te brengen. Dat is werk voor een andere keer.

Klik op onderstaande foto om de overige foto's te zien.