Schorpioenenfort bij Vaersenbaai

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Op donderdag 24 november 2011 gingen François, Fred, Allan, Carel en ik richting Vaersenbaai voor nader onderzoek bij het bovenfort. Enkelen van ons waren daar al eerder geweest, maar Allan gaf aan de restanten van de kruitkamer gevonden te hebben. Dat zou een geweldige ontdekking zijn, die we bij ons vorige bezoek over het hoofd zouden hebben gezien. Voldoende reden voor een nieuw bezoek.

Vaersenbaai_20111124_014_smallVia het bruggetje over de rooi en het daarachter beginnende pad van Uniek Curaçao bereikten we al snel de eerder gevonden toegangspoort tot het fort. We veronderstellen dat de ene kolom, die er nog staat, het restant is van een poort bestaande uit minimaal twee van dergelijke kolommen.
Op de kolom bevindt zich een interessante tekening. Het is een driehoek, waar we bij nadere bestudering een tekening van een klokgevel omheen zien. Datering en betekenis van de tekening is ons niet bekend.

Dan bereiken we de vloer van hetgeen Allan als de kruitkamer beschouwt. We hebben die vloer bij het eerdere bezoek ook gezien. We besluiten deze keer de vloer te ontdoen van de aanwezige begroeiing om een beter beeld te krijgen. We discussiëren vervolgens uitgebreid over het doel van hetgeen hier heeft gestaan. Een van de hoeken van de vloer lijkt te wijzen op een stervormige structuur, maar dat wordt niet bevestigd door onderzoek van de andere hoeken. Bij opmeten door Fred blijkt het meer een trapeziumvormige structuur te zijn met daarop aansluitend een rechthoek. Dat laatste zou volgens François een soort oprit kunnen zijn geweest om kanonnen op de vloer te plaatsen. We kunnen nergens geschutsstenen voor deze kanonstellingen vinden, maar concluderen toch dat dit gebouw hoogstwaarschijnlijk een batterij is geweest met enkele kleine kanonnen als rugdekking voor het Bovenfort aan de Oostelijke zijde van de baai. Tevens zou deze batterij de weg kunnen bestrijken naar de baai.

Allan besluit de mondi in te trekken richting het Bovenfort in de hoop nog andere restanten te vinden. Daarbij loopt hij, zonder resultaat, vast in de zeer dichte begroeiing. Zelf besluit ik de stapelmuur te volgen, die aansluit op de fortvloer. Noch op de Werbata kaart uit 1906, noch op de Kadasterkaart van 1993 staat op die plek een grensmuur. Een grensmuur lijkt ook onwaarschijnlijk omdat hier nooit een plantagegrens is geweest. Na de muur een tijdlang gevolgd te hebben en daarbij ook de ergste begroeiing verwijderd te hebben, loop ik ook vast in de steeds dichter worden mondi. Deze muur zou gediend kunnen hebben als een soort weg of muur waarover patrouille werd gelopen.

Vaersenbaai_20111124_027_smallEen deel van de vloer van het fort trekt onze speciale aandacht, omdat er kleinere stenen liggen, terwijl de originele grote stenen op de vloer lijken te liggen. Hier is klaarblijkelijk gegraven. Fred en ik beginnen de kleine stenen te verwijderen en stuiten daarbij al snel op een schorpioen. Als we op een andere plek ook wat stenen optillen blijken ook daar schorpioenen (een bruine en een "witte") onder te zitten. Voldoende reden voor "schorpioenenfort" als naam voor deze ruïne.

Tenslotte gaan we nog naar het Bovenfort. Daar nemen we een ruime rustpauze, terwijl Fred ook dit fort opmeet. Daarna trekken Allan en Fred de mondi weer in, want er zou toch ergens een kruitkamer moeten zijn. Fred ontdekt een verdachte stapel stenen, maar we besluiten het voor deze keer te laten bij wat we al onderzocht hebben. Ongetwijfeld komen we hier nog een keer terug voor verder onderzoek.